14 Şubat 2014 Cuma 22:22
Ahmet Saatçi: “Toplu sözleşme kazanımları hayata geçirildi”
Saatçi, yaptığı basın açıklamasında; “Toplu sözleşme kazanımlarımızın uygulanmasına ilişkin genelge Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. Genelgede, asli görevlerinin yanında şoförlük yapan ATT’lere verilecek yüzde 10 ek puan, 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nde çalışanların riskli birim katsayısından yararlandırılması, hekimlerin garanti gelirinin 375 Sayılı KHK’nın ek 9. Maddesi uyarınca verilecek ek ödemeden az olamayacağı, herhangi bir görevi vekaleten yürüten personele yapılacak ek ödemede ek ödeme matrahı olarak vekalet edilen kadroya ilişkin ek ödeme matrahının esas alınacağı, mesai saatleri dışında acil servise hizmet veren rontgen ve laboratuarda çalışanların bu süreler için riskli birim katsayısından yararlandırılması, entegre hastanelerin özellikli birimlerinde çalışanlara da riskli birim katsayısı verilmesi, B Tipi 112 İstasyonlarında çalışanlara yüzde 40 ek puan verilmesi, kurumca oluşturulan komisyon kararı ile re’sen geçici görevlendirilen personele asıl kadrosunun olduğu ya da görevlendirildiği kurum veya kuruluştan yüksek olanın ek ödemesinin yapılması, dağıtılabilir döner sermaye tutarının belirlenmesinde sağlık tesisi kalite katsayısının dikkate alınmayacak olması hususları yer aldı” dedi.

Toplu sözleşme kazanımları içerisinde olmasına rağmen hayata geçirilmeyen kazanımlar için mücadele ettiklerini belirten Saatçi, “Genelgede yer almayan, ancak toplu sözleşme kazanımları içinde yer alan yoğun bakım, diyaliz, ameliyathane, acil servis ve 112 Acil Servis Hizmetleri’nde görev yapanları nöbet ücretlerinin yüzde 50 artırımlı ödenmesi, bayramlarda tüm birimlerde tutulan nöbetlerin yüzde 20 fazla ödemesi, ek ödemeden kesilen vergiden kaynaklanan kayıpla ilgili aylık mahsuplaşma konularıyla ilgili yeni bir genelge yayınlanması için Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunduk. Konuyla ilgili görüştüğümüz Bakanlık yetkilileri, bu konuları kapsayan genelgenin de en kısa zamanda yayınlanacağını söyledi” şeklinde bilgi verdi.
(ÇORUM HABER)
Son Güncelleme: 14.02.2014 22:24