“9 aylık geçici iş için müracaatlar 18 Eylül’de başlıyor”

Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ali Şahan, Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda çalıştırılmak üzere “Toplum Yararına Program (TYP)” uygulanacağını belirterek, 15 Eylül 2017 tarihinde imzalanan protokole istinaden toplam 307 kişinin 9 ay süreyle istihdam edileceğini bildirdi. Toplum Yararına Program’ın 16 Ekim’e başlayacağını kaydeden Şahan, 29 Haziran 2018 tarihinde ise sonlandırılacağını dile getirdi.

“9 aylık geçici iş için müracaatlar 18 Eylül’de başlıyor”

Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ali Şahan, Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda çalıştırılmak üzere “Toplum Yararına Program (TYP)” uygulanacağını belirterek, 15 Eylül 2017 tarihinde imzalanan protokole istinaden toplam 307 kişinin 9 ay süreyle istihdam edileceğini bildirdi. Toplum Yararına Program’ın 16 Ekim’e başlayacağını kaydeden Şahan, 29 Haziran 2018 tarihinde ise sonlandırılacağını dile getirdi.

16 Eylül 2017 Cumartesi 00:11
“9 aylık geçici iş için müracaatlar 18 Eylül’de başlıyor”

Programların konusunun okullarda çevre temizliği, bakım onarım ve temizlik işleri ile ilgili faaliyetlerden oluştuğunu ifade eden Şahan, yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

“Katılımcılara program süresince asgari ücret ödenecek olup, finansmanı İŞKUR tarafından sağlanacaktır.

Başvurular; (18/09/2017--22/09/2017) tarih aralığında Çorum ili ve ilçelerde ikametgah eden katılımcılardan alınacak olup, yönetmeliğe göre katılımcılar, geçerli başvurular içerisinde “Liste (Mülakat) Yöntemi” ile belirlenecektir.

başvuru şartlarına uyan ve program kapsamında çalışmak isteyen vatandaşlarımızın 22/09/2017 - Cuma gününe kadar (Cuma dâhil), İŞKUR İl Müdürlüğüne veya ilçe belediyeler bünyesinde faaliyet gösteren İŞKUR Hizmet Noktalarına şahsen gelerek ya da www.iskur.gov.tr internet adresinden 22/09/2017 Cuma günü (Saat:24:00’a kadar) iş arayan girişi yaptıktan sonra “Online İşlemler/İstihdam /Toplum Yararına Programlar/TYP Başvuru” kısmından sistem (program) numarasını yazıp seçerek başvuru yapmaları gerekmektedir.

Ayrıca, son bir yıl içerisinde TYP’den toplam 9 aydan az faydalanmış olanlar toplam 9 aya tamamlanacak şekilde bu programlardan faydalanabileceklerdir.

Bir kişi aynı anda açılacak TYP’lerden yalnızca bir tanesine başvuru yapabilecektir. Başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP’lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sistemine göre aynı adreste ikamet eden kişilerden şartları sağlayan herkes başvuru yapabilecek ancak bir kişi katılımcı olarak belirlenecektir. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen net asgari ücretin üç katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz. Yurtlar ve sığınma evleri, vb. toplu yaşam alanlarında ikamet edenler için bu şart aranmaz.

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler TYP’ye katılamaz.

Mülakat sonrası oluşan listeler nihai liste olmayıp gerekli inceleme ve kontrol işlemleri sonrasında kesinleşecektir. İnceleme işlemleri tamamlanmadan programlar başlatılmayacaktır.

Programlara başvuru şartları; İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını tamamlayarak 19 yaşından gün almış olmak, açık öğretim hariç öğrenci olmamak, kamudan emekli, malul aylığı almamak, iş göremezlik ödeneği alanlar TYP’ ye katılabilir, son bir yıl içerisinde yüklenici kurumun çalışanı olmamak, son altı ay içerisinde İŞKUR’un diğer programlarından (Kurs ve İşbaşı Eğitim programından) faydalanmamış olmak, Son bir yıl içerisinde Toplum Yararına Programlardan (TYP) dokuz aydan az faydalanmış olmak.

5510 sayılı Kanunun 4. Maddesinde b fıkrasının 4. Bendindeki tarımsal faaliyette bulunanlar ile aynı kanundaki Ek-5 tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların sigortalılığı kapsamında olan kişilerin TYP’ye başvuru yapmalarında ve programa katılmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır. Kuruma kayıtlı olduğu hâlde TYP düzenlenen alanda ve konuda çalışma izni belgesi olmayan yabancılar ile iş akdi askıda olan mevsimlik işçiler ve Engelli olmaları nedeniyle aylık bağlananlar TYP’ye katılamazlar.” (Haber Merkezi)