2/B taşınmazlarının başvuru ve satış süresi uzatıldı

İl Defterdarlığından yapılan açıklamada 2B arazilerinin satış ve iadesi ile ilgili kanun gereği başvuruların alındığını ve satış işlemlerinin sonuçlandırıldığını belirtilerek, resmi gazetede yayımlanan geçici madde ile satın alma başvurusu yapmayanlar ile yapılan tebligata rağmen taşınmaz bedelini ödemeyenlere 6 ay ek süre verildiği belirtilerek bu sürenin 1 Eylül tarihinde sona ereceği hatırlatıldı.

2/B taşınmazlarının başvuru ve satış süresi uzatıldı

İl Defterdarlığından yapılan açıklamada 2B arazilerinin satış ve iadesi ile ilgili kanun gereği başvuruların alındığını ve satış işlemlerinin sonuçlandırıldığını belirtilerek, resmi gazetede yayımlanan geçici madde ile satın alma başvurusu yapmayanlar ile yapılan tebligata rağmen taşınmaz bedelini ödemeyenlere 6 ay ek süre verildiği belirtilerek bu sürenin 1 Eylül tarihinde sona ereceği hatırlatıldı.

15 Ağustos 2014 Cuma 21:46
2/B taşınmazlarının başvuru ve satış süresi uzatıldı
İl Defterdarlığından yapılan açıklamada 2B arazilerinin satış ve iadesi ile ilgili kanun gereği başvuruların alındığını ve satış işlemlerinin sonuçlandırıldığını belirtilerek, resmi gazetede yayımlanan geçici madde ile satın alma başvurusu yapmayanlar ile yapılan tebligata rağmen taşınmaz bedelini ödemeyenlere 6 ay ek süre verildiği belirtilerek bu sürenin 1 Eylül tarihinde sona ereceği hatırlatıldı. Bu süre içinde müracaat edenlerin çeşitli avantajlardan yararlanacağının kaydedildiği açıklamada aksi halde söz konusu avantajların kaybedileceği dile getirildi.

Yapılan açıklamaya göre söz konusu avantajlardan bazıları şunlar:

“Satış bedeli tamamen ve münhasıran bir fiil tarımsal amaçlı olarak kullanılan ve üzerinde tarımsam amaçlı yapılan ile sürekli ikamet amacıyla kullanılan konutlarda rayiç bedelin yüzde elli diğer yerlerde dört yüz metrekareye kadar olan kısmı için rayiç bedelin %50’si, fazlası için rayiç bedelin %70’i üzerinden hesaplanır. Satış bedeli peşin ya da taksitle ödenebilir. Satış bedelinin tamamının peyin ödenmesi halinde %20, en az yarısının ödenmesi halinde %10 oranında indirim uygulanır.

Peşinat alınmadan yapılan taksitle satışlarda ise satış bedelinin tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılan ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet amacıyla kullanılan konut hariç yapı bulunmayan yerler için %10’u diğer yerler için yüzde 20’si alınır.

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde en fazla 5yılda 10 eşit taksitte, belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise en fazla 6 yılda 10 eşit taksitte faizsiz olarak ödenir.

Satış bedelinden, başvuru tarihi ile son 5 yıl için tahsil edilen ecrimisil ve kira bedelleri mahsup edilecektir.

Şahısların taşınmazlar üzerindeki hak sahibi olduğunu gösteren 2/B belirtmesi kaldırılarak, 2886 sayılı kanunun 45. Maddesi gereğince açık ihale usulüyle satışı gerçekleştirilecektir. Hak sahipleri daha sonra da bu taşınmazları satın almak istemeleri durumunda daha önce ödemiş oldukları ecrimisil miktarları satış bedelinden mahsup edilmeyecektir.

Satış bedeline herhangi bir indirim yapılmayacak olup, satış bedeli en fazla 2 yılda ve 8 taksitte ödenebilecek.

2/B arazilerinde hak sahibi olan ancak çeşitli sebeplerle satın alma başvurusunda bulunmayan veya satış bedelini 3 aylık süre içinde ödeyemeyen kişiler 1 Eylül 2014 tarihine kadar İl Defterdarlığı, Milli Emlak Müdürlüğü, ilçelerde ise Mal Müdürlüğü Milli Emlak Servislerine müracaat edebilecekler.”
(ÇORUM HABER)


Son Güncelleme: 15.08.2014 21:47