2017 yılı 2’nci proje başvuruları başladı

Çorum İl Dernekler Müdürü Mustafa Bayrak, 2017 Yılı 2’nci Proje Başvurularının başladığını ifade etti.

2017 yılı 2’nci proje başvuruları başladı

Çorum İl Dernekler Müdürü Mustafa Bayrak, 2017 Yılı 2’nci Proje Başvurularının başladığını ifade etti.

26 Eylül 2017 Salı 22:30
2017 yılı 2’nci proje başvuruları başladı

Bakanlığın 2010 yılında başlattığı "Sivil Toplum Kuruluşları için Proje Yardımları" Programı için, 2017 yılı proje teklif çağrısına çıkıldığını anlatan Bayrak, Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın, program kapsamında, STK'ların kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu ile olan ilişkilerinin artırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması gibi amaçlar ile projeleri desteklediğini ifade etti.
Mustafa Bayrak, 2017 yılı için desteklenecek proje konularını şöyle sıraladı:
“Aile ve toplum değerlerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik projeler, İnsan hakları ve demokrasi bilincinin yaşatılması ve etkin hale getirilmesine yönelik projeler, Karar alma mekanizmalarına katılım, kamu-sivil toplum diyaloğunun arttırılması ve aktif vatandaşlık konulu projeler, Toplumda huzur ve barışı temin etmek üzere farklı toplum kesimleri arasında uzlaşı, işbirliği ve etkileşimi artırmaya yönelik projeler, Gençlerin, kadınların ve engellilerin girişimciliğini, liderlik vasıflarını ve istihdamını arttırmaya yönelik projeler, Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki gruplara yönelik projeler, Kültür, tarih ve medeniyet değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve ihyasına yönelik projeler, Eğitim, kültür, sağlık, spor konulu projeler, Madde bağımlılığı ile mücadeleyi konu alan sosyal içerikli projeler, Şehit yakınları ve gaziler ile terör olaylarına maruz kalmış vatandaşlara yönelik sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetler içeren projeler, Toplumun ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlamaya ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunulmasına yönelik projeler”

Proje başvurularının 13 ekim 2017 saat 17.00’a kadar https://sso.dernekler.gov.tr/ adresinde yer alan Proje Destek Sistemi (PRODES) üzerinden elektronik olarak yapılabileceğini anlatan Bayrak, program kapsamında desteklenecek proje konuları, desteğin miktarı ve kapsamı, kimlerin başvurabileceği, başvurunun nasıl ve nereye yapılacağı konuları ile ilgili detayların PRODES’ te yer alan Başvuru Rehberinde açıklandığını vurguladı.

(Haber Merkezi)