20 günlük mali tatil başladı

Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Can Doğan, 20 günlük mali tatilin başladığını, “Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun gereği 01.07.2021 – 20.07.2021 dönemi mali tatil. Bu arada mali tatilin son günü olan 20 Temmuz aynı zamanda Kurban Bayramı’nın ilk günü olması nedeni ile mali tatil sonrası ilk işgünü 26 Temmuz tarihidir” dedi.

Güncel 01.07.2021, 22:47
220
20 günlük mali tatil başladı

Kanunda yer alan düzenlemeye göre, son günü mali tatile rastlayan kapsamdaki kanuni ve idari sürelerin mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzadığını kaydeden Doğan, mali tatilin sona erdiği günü izleyen 5 gün içinde biten kanuni ve idari sürelerin tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona erdiğini söyledi. 
Son günü mali tatile rastlayan bazı sürelerin mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayıldığını belirten Doğan, açıklamasının devamında şu bilgileri verdi:
“Mali tatil süresinin sonu beklenmeden beyannamelerin verilmesi de mümkün.
İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyata ilişkin olup vadesi mali tatile rastlayan vergiler ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi.
Uzlaşma veya cezada indirim talebinde bulunma süresi. Ancak mali tatil süresi içinde uzlaşma veya cezada indirim talebinde bulunulması mümkün.
Vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca veya vergi dairelerince devamlı bilgi verme çerçevesinde istenecek bilgilerin verilmesine ilişkin süre.
Mali tatil nedeniyle muhasebe kayıt süreleri,  Vergi Usul Kanunu’nun 153-170. maddelerinde düzenlenen bildirme süreleri ve dava açma süresi uzamıyor. 
Mali tatil süresince defter ve belgelerin ibrazı, vergi incelemesine başlama
İstisnaları hariç, mali tatil süresince işyerinde incelemeye başlanılması ve inceleme amacıyla defter ve belgelerin bu süre içinde ibrazının istenmesi mümkün değil.
Mali tatil süresinden önce başlanılmış olan incelemeler devam edebilir. Ancak, bu süre içinde ilave defter, belge ve bilgi talep edilemez ve mükellef tutanak imzalamaya davet edilemez.”
MALİ TATİL SÜRESİNCE BİLGİ İSTEME 
VE TEBLİGAT İŞLEMLERİ
“Mali tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme taleplerinin mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmesi mümkün değil.
Mahsup taleplerine yönelik bilgi isteme talepleri mali tatil süresi içerisinde de bildirilebilir. Gerek mali tatil süresinden önce gerekse de mali tatil süresi içerisinde gerçekleşen söz konusu bilgi isteme taleplerine ilişkin tebligat işlemlerinde süre uzamıyor.
Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona eriyor.
Önceki yıllarda, Haziran ayına ait muhtasar ve KDV beyannamelerinin verme süresi, bu düzenleme çerçevesinde beş gün uzuyordu. Ancak 29.03.2019 tarih ve 115 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile başta muhtasar ve KDV beyannamelerinin verme ve ödeme süreleri izleyen ayın 26’sı olarak yeniden belirlendi. Dolayısıyla mali tatilin bu beyannamelerin verme süresine bir etkisi kalmadı.”
BEYANNAME VERME SÜRESİ UZAMIŞ 
OLAN VERGİLERDE ÖDEME SÜRESİ
“Beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzuyor.
Yasal düzenleme gereği, özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi, gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen (ithalde alınan katma değer vergisi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi) vergi, resim ve harçlar hakkında mali tatil uygulanmıyor.
Öte yandan, özel kanunlarında ödeme süreleri tespit edilmemiş amme alacaklarının ödeme sürelerinin, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tayin edilmesi ve tayin edilen sürelerin de mali tatile rastlaması halinde, bu alacaklar için belirlenen ödeme süreleri, mali tatil nedeniyle uzamıyor.” (Haber Merkezi)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
25°
açık
banner364

Gelişmelerden Haberdar Olun

@