140 hazine arazisi ihale ile satılıyor

Çorum Valiliği, merkez Sarmaşa ve Kazıklıkaya köylerinde bulunan 110 tarım dışı arazinin satışının ardından 140 taşınmazı daha satışa çıkardı.

140 hazine arazisi ihale ile satılıyor

Çorum Valiliği, merkez Sarmaşa ve Kazıklıkaya köylerinde bulunan 110 tarım dışı arazinin satışının ardından 140 taşınmazı daha satışa çıkardı.

05 Mart 2018 Pazartesi 21:45
140 hazine arazisi ihale ile satılıyor

Valilik Ek Bina 1. katta bulunan Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile satışına başlanan 140 adet hazine arazisine ilk gün ilginin yoğun olmadığı gözlendi.

Defterdarlık Milli Emlak Müdürü Fatih Kansu Yıldırım, Şef Ayten Özer ve Memur İbrahim Germenekli’den oluşan komisyon huzurunda düzenlenen ve toplam 4 milyon TL’nin üzerinde muhammen bedeli bulunan hazine arazilerinin satışına bugün, yarın, 8 ve 9 Mart günleri de parça parça devam edilecek.

İlimiz merkez ilçe mahalle ve köylerinde bulunan arsa, konut alanı, hobi bahçesi, bağ, sanayi alanı ve tarla olarak ayrı ayrı satışa sunulan toplamda 140 parça Hazine mülkiyetinde bulunan taşınmazların ihalesiyle ilgili şu bilgiler verildi: “Taşınmazların ihale bedellerinin %25 i peşin olmak üzere kalanı üçer aylık dönemler halinde 2 yıl içinde taksitlerle ödenebilecektir. Satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi tutulmayacaktır. Satışı yapılan taşınmaz malların satış ve devir işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız Çorum Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğüne başvurabilirler”

(Volkan SINAYUÇ)