140 hazine arazisi ihale ile satılacak

Çorum Valiliği, merkez Sarmaşa ve Kazıklıkaya köylerinde bulunan 110 tarım dışı arazinin satışının ardından 140 taşınmazı daha satışa çıkardı.

140 hazine arazisi ihale ile satılacak

Çorum Valiliği, merkez Sarmaşa ve Kazıklıkaya köylerinde bulunan 110 tarım dışı arazinin satışının ardından 140 taşınmazı daha satışa çıkardı.

05 Mart 2018 Pazartesi 08:06
140 hazine arazisi ihale ile satılacak

Çorum Valiliği tarafından 140 adet Hazine taşınmazının satışa sunulması ile ilgili olarak açıklama yapıldı. İlimiz merkez ilçe mahalle ve köylerinde bulunan çeşitli vasıflardaki toplamda 140 parça Hazine mülkiyetinde bulunan taşınmazların bugünden itibaren 06-07-08 ve 09 Mart 2018 günleri satışa sunulacağı belirtildi.

Valilik Ek Bina 1. Katta bulunan Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile 140 taşınmazın satılacağı belirtilen açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Taşınmazların ihale bedellerinin %25 i peşin olmak üzere kalanı üçer aylık dönemler halinde 2 yıl içinde taksitlerle ödenebilecektir. Satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi tutulmayacaktır. Satışı yapılan taşınmaz malların satış ve devir işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız Çorum Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğüne başvurabilirler”

(Volkan SINAYUÇ)