19.10.2020, 19:22 62

ERMENİSTAN KABİNESİ SANMAYIN...

İsmail HABOĞLU

İsmail HABOĞLU

İsimlere bakıp da ekibi, Ermenistan Bakanlar Kurulu falan sanmayın.

Ekip, ANLI ŞANLI(!) 33 YILLIK OSMANLI PADİŞAHI ABDULHAMİD EFENDİNİN BAKANLAR KURULU…

İşte Osmanlının Türk’e ve Türklüğe bakışı ve yaklaşımı…

Sonra da devlet batınca; utanmadan, sıkılmadan; "vay efendim Türkçülük başlamış(mış) da; o nedenle devlet çökmüş(müş) de!..."

El insaf!

Hangi Türk’e nerede, ne görev verilmiş de o Türk ya da Türkler devleti acze uğratmış.

Türkler, bu ekonomik iflas tablosunun neresinde?

Halife-i Müslümin 2. Abdülhamid Efendinin, nazırlar, bürokratlar ve elçiler kadrosuna bir bakın hele.

Yorum sizin…

Hariciye Nazırları; (Dışişleri Bakanları)

• Aleksandros Karateodori Paşa (1878-1879)

• Gabriel Pasha ve Sava Paşa (1879-1880)

Hazine-i Hassa Nazırları:

• Agop Ohannes Kazazyan (1876-1891),

• Mikail Portakalyan Efendi (1891-1897),

• Ohannes Sakız Efendi (1897-1908)

Maliye Nazırı:

• Agop Ohannes Kazasyan Paşa (28-30 Ağustos 1885),

(Aralık 1886 - Mart 1887) (1888-1891)

Nafia Nazırları:

(Bayındırlık bakanı)

• Ohannes Çamiç Efendi (1877-1878),

• Aleksandr Karatodori Paşa (1878)

• Sava Paşa (1878-1879)

Orman ve Maadin Nazırları;

• Mavrokordato Efendi (1908-1909),

• Aristidi Paşa (1909)

Ticaret ve Ziraat Nazırları:

• Bedros Kuyumcuyan Efendi (1880)

• Gabriel Noradonkyan Efendi (1908-1909)

(1876 yılı)Ayan Üyeleri

(Osmanlı’da merkezi yönetim ile vatandaş arasında Anadolu ve Balkanlar’da ve diğer yerlerde irtibat sağlayan önemli kişiler); (1876)

• Antopolos Efendi Aristarki Bey,

• Daviçon Karmona Efendi,

• Musurus Paşa,

• Serviçen Efendi,

• Stoyanoviç Efendi,

• Dr. De Kastro Bey,

• Mavroyeni Paşa,

• Karatodri Paşa,

• Abraham Karakahya Paşa

(1908 yılı) Ayan Üyeleri :

• Azaryan Efendi,

• Basarya Efendi,

• Bohor Efendi,

• Fethi Franko Bey,

• Gabriyel Noradonkyan Efendi,

• Mavrokordato Efendi,

• Mavroyeni Bey,

• Oksanti Efendi,

• Yorgiyadis Efendi,

• Aram Efendi,

• Popoviç Temko Efendi,

Babıali Hukuk Müşaviri :

• Gabriel Efendi;

Abdülhamit zamanında sürekli el üstünde tutulan bu Gabriel Efendi 2. Dünya savaşı sonrası düzenlenen Paris Konferansında Ermeniler için toprak talep etmiş, Lozan Konferansına da Ermeniler adına katılmıştır…

Ve Elçilere göz attığımızda;

• Y. Fotiades Bey ve

• Gobdan Efendi’nin Atina,

• Azaryan Efendi’nin Belgrad,

• E. Karatodori Efendi’nin Brüksel,

• Blak Bey’in Bükreş,

• Yanko Karaca,

• Misak Efendi ve

• Aritraki Efendi’nin Lahey,

• K. Musurus Paşa,

• Alfred Rüstem Paşa ve

• Antopulo Paşa’nın Londra,

• Naum Paşa’nın Paris,

• S. Musurus Bey ve

• Y. Fotiades Bey’in Roma,

• Nikola Gobdan Efendi’nin Sofya,

• A. Vogorides Paşa’nın Viyana,

• L. Aristarki Bey ve

A. Mavroyeni Bey’in Washington’da Büyükelçi-Elçi olarak görev yaptıklarını görüyoruz.

Konsolos ve kâtipliklerinde de :

Türk unsurundan ziyade Ermeni ve bilhassa Rum memurlar kullanılmakta idi.

Valilik koltuklarının çoğunda da; gayrimüslimler oturuyordu.

Örnek mi?

İşte örnek ve kanıt.

Şarkî Rumeli Valileri;

• Sava Paşa,

• Aleko Vogorides Paşa,

• Gavril Paşa Hristoiç,

• Alexandre de Battenberg,

• Ferdinand de Saxe-Cobourg et Gotha,

Sisam Beyleri;

• Mişel Gregoriyadis Bey,

• Aleksander Mavroyeni Bey,

• Yanko Vitinos Bey,

•Kostaki Karateodori Paşa,

• Yorgi Yorgiadis Efendi,

• Andrea Kopasis Efendi,

Cebelilübnan Sancağı Mutasarrıfları;

• Vasa Paşa,

• Naum Paşa,

• Yusuf Franko Paşa

Maliyesini, hariciyesini, tarımını, madenlerini ve de mülkiyesini gayrimüslimlere bırakmış devletin başında da bir İslam Halifesi(!) vardır…

ŞİMDİ ANLADINIZ MI ATATÜRK'ÜN KİMİN TEKERİNE ÇOMAK SOKTUĞUNU?

Kaynak kitap:Sinan KUNERALP, "Son Dönem Osmanlı Erkan ve Ricali" Prosopografik Rehber, İstanbul: İsis Yayınları, 1999.

Yazarın Notu, Bu ve bu tür yazılarım, sizi yanıltmasın. Bu ülkeye hizmet eden her kişi, milliyeti ve kimliği ne olursa olsun, başımın tacıdır.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
11°
açık
banner303

Gelişmelerden Haberdar Olun

@