04.12.2015, 00:04 1640

E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASINA 1 OCAK 2016 TARİHİ İTİBARİYLE GEÇMEK ZORUNDA OLAN MÜKELLEFLER

Erdal SÖNMEZ

Erdal SÖNMEZ

Maliye Bakanlığı'nca 20.06.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 454 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik defter tutma ve e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen mükelleflerin kapsamı genişletildi. Buna göre:
a) 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler e-fatura ve e-defter uygulamasına geçmek zorundadırlar. Bu kapsamda;
• 2014 hesap dönemi sonu itibariyle brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1/1/2016 tarihinden itibaren,
• 2015 hesap dönemi sonu brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1.1.2017 tarihinden itibaren e-defter ve e-fatura uygulamasına geçeceklerdir.
b) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların (akaryakıt ve türevleri) imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans alan mükellefler de 1.1.2016 tarihinden itibaren e-defter ve e-fatura uygulamasına geçmek zorundadırlar. Bayilik lisansı olanlar münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu kapsamda değerlendirilmemektedir.
c) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları (alkollü içkiler, tütün ürünleri ve kolalı gazozlar) imal, inşa ve ithal eden mükelleflerin de 1.1.2016 tarihinden itibaren e-defter ve e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunmaktadır.
Yukarıda (b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan 20.06.2015 tarihinden önce lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler 1/1/2016 tarihinden itibaren, 20.06.2015 tarihinden sonra lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise, lisans aldıkları ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadırlar.
Örnek 1: (A) A.Ş. 2015 hesap dönemi sonu itibarıyla 10 Milyon TL brüt satış hasılatını aşmıştır. Bu durumda (A) A.Ş. 31/12/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) gerekli başvuruları yapıp hazırlıklarını tamamlayarak 1/1/2017 tarihinden itibaren elektronik defter tutmak ve e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
Örnek 2: 1/7/XXXX-30/6/XXXX özel hesap dönemine tabi (B) Ltd. Şti. 30/6/2016 hesap dönemi sonu itibarıyla 10 Milyon TL brüt satış hasılatına ulaşmış bulunmaktadır. Bu durumda (B) Ltd. Şti. 30/6/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) gerekli başvuruları yapıp hazırlıklarını tamamlayarak, kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi (31/10/2016) izleyen özel hesap döneminin başlangıcı olan 1/7/2017 tarihinden itibaren elektronik defter tutmak ve e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen mükellefler tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya tür (nev'i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev'i) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler de e-Fatura uygulamasına geçmek ve elektronik defter tutmak zorundadırlar. Bu durumda uygulamaya geçme süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemez.
İhracat İşlemlerinde ve İnternet Üzerinden Yapılan Satışlarda e-Fatura Uygulamasına Geçme Zorunluluğu:
E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını da 1/1/2016 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenlemek zorundadırlar. Söz konusu faturaların e-fatura olarak düzenlenmesi ve gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar ile uygulamadan yararlanma yöntemleri www.efatura.gov.tr adresinde yayımlanacak olan "e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu"nda ayrıntılı olarak açıklanacağı için mükelleflerin bu yöndeki düzenlemeleri takip etmelerinde fayda vardır.
İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler de en geç 1/1/2016 tarihine kadar e-fatura uygulamasına geçmek zorundadırlar. Kapsama giren mükelleflerin belirlenen tarihten önce e-fatura ve e-arşiv başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlamaları gerekmektedir. Bu kapsamdaki mükelleflerin e-defter uygulamasına geçme zorunluluğu bulunmamaktadır.
İnternet üzerinden yaptıkları satışlarda münhasıran bilet, sigorta poliçesi vb. belgeleri düzenleyenler zorunluluk kapsamında bulunmamaktadır.
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
17°
parçalı az bulutlu
banner303
Namaz Vakti 21 Eylül 2020
İmsak 04:54
Güneş 06:19
Öğle 12:39
İkindi 16:05
Akşam 18:48
Yatsı 20:08

Gelişmelerden Haberdar Olun

@