Yeni sosyal güvenlik kanunumuz çerçevesinde, kendi adına bağımsız çalışan ticari veya serbest meslek kazancı elde edenler ile, anonim şirket yönetim kurulu üyeleri ve limitet şirket ortakları 4/1(b) sigortalı ( eski adı ile bağkur) olarak adlandırılmışlardır.
Ticaret Kanunumuz anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olabilmek için aynı şirkette ortak olmak şartı aramamaktadır. Anonim şirketler çoğu zaman şirketin idaresini daha yetkin ve alanında eğitim almış kişilere devretmektedirler.
İşte anonim şirketlerde ortak olmadıkları halde sadece yönetim kurulu üyesi olarak dışarıdan atanan veya görevlendirilen kişilerin 4/1(b) (bağkur) lu mu yoksa 4/1(a) (sigortalı) mı olacakları konusu bazı yorum ve farklı görüşleri ortaya çıkarmıştır.
Kural olarak bir kişinin 4/1(a) (sigortalı) kapsamında değerlendirilebilmesi için, çalışma veya iş ilişkisinin hizmet sözleşmesine dayanması, işin işverene ait işyerinde yapılması, gibi şartların aynı anda gerçekleşmesi gerekir.
Bu nedenle, anonim şirketlerin ortağı olmadığı halde yönetim kurulu üyesi olarak görev alan kişilerin 4/1(b) (bağkur) lumu yoksa 4/1(a) (sigortalı) mı olacakları tartışmasına Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta tescil daire başkanlığının 29.09.2014 tarih ve 3613866 sayılı yazısında, anonim şirketlerin idare ve temsilinin münhasıran yönetim kuruluna devir edilmesi ve bu organ üyelerinin sırf bu sıfatla görev yapmaları halinde şirketin tüzel kişiliği ile aralarında "vekalet akdine" dayanan bir münasebet oluşacağından bu kimselerin sigortalı sayılmaması gerektiğini, hatta bu görevlerin yapılmasından dolayı huzur hakkı yada bir ücret ödenmesi halinde dahi sigortalı sayılmayacaklarını açıklamıştır.
Biraz daha açık belirtecek olur isek; anonim şirketlerde ortak olmayan kişilerin dışarıdan yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirilen ve sadece bu sıfat ile görev yapan her toplantıda huzur hakkı alan kişiler şirket ortağı olmadıkları için 4/1(b) (bağkur)'lu sayılmayacaklardır. Aynı zamanda bu kişiler şirket tüzel kişiliği ile aralarında bir vekalet akdine dayanan bir ilişki mevcut olduğundan 4/1(a) (sigortalı) da sayılmayacaklardır.
Fakat bu açıklamaya rağmen, ileride ortaya çıkması muhtemel hukuki sorunların yaşanmaması için bu durum mutlaka yasa maddesine eklenecek bir düzenleme ile değiştirilmesi daha sağlıklı olacaktır.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol