25.04.2013, 00:00 127

BÜTÜN ANONİM ŞİRKETLERE DENETİM YAPTIRMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Erdal SÖNMEZ

Erdal SÖNMEZ

Bilindiği üzere 23 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca bağımsız denetime tabi olacak şirketler belirlenmişti. Anılan Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 2013 yılından itibaren bağımsız denetime tabi olacak şirketler için genel kriterler aşağıdaki gibi belirlendi: Bilanço aktif toplamı 150 milyon TL Net satış hasılatı 200 milyon TL Çalışan sayısı 500 çalışan Şirketler yukarıda belirtilen üç ölçütten en az ikisinin sınırlarını art arda iki hesap döneminde aşması durumunda müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabi olacaklardır. Bağımsız denetime tabi şirketler söz konusu ölçütlerden en az ikisine ait sınırların art arda iki hesap döneminde altında kalması ya da bir hesap döneminde söz konusu ölçütlerden en az ikisinin sınırlarının yüzde yirmi veya daha fazlası altında kalması durumunda, müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetim kapsamından çıkacaktır. Bağlı ortaklıkları ve iştirakleri bulunan şirketler açısından bu kararda belirtilen üç ölçütten ikisinin sınırlarının aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde; aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından ana ortaklık ve bağlı ortaklığa ait finansal tablolarda yer alan kalemlerin toplamı (varsa grup içi işlemler yok edilecektir), çalışan sayısı bakımından ise ana ortaklıkta ve bağlı ortaklıkta önceki yıllardaki (son iki yıldaki) ortalama çalışan sayılarının toplamı dikkate alınacaktır. İştirakler açısından, söz konusu ölçütler, iştirakteki hisseleri oranında göz önünde bulundurulacaktır. Yukarıda belirtilen genel kriterlere bakılmaksızın, Karara ekli listelerde belirtilen özel alanlarda faaliyet gösteren şirketler de bağımsız denetime tabi tutulmuştur (ör: Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden portföy yönetim şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları, varlık kiralama şirketleri, merkezi takas kuruluşları, merkezi saklama kuruluşları, veri depolama kuruluşları, derecelendirme kuruluşları, değerleme kuruluşları, sermaye piyasası araçları bir borsada ve / veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören anonim şirketler, bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, sigorta ve emeklilik şirketleri, İstanbul Altın Borsasında üye olarak faaliyet göstermesine izin verilen yetkili müesseseler, kıymetli madenler aracı kurumları, kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketler herhangi bir ölçüte bakmaksızın her halükarda bağımsız denetime tabidir). Bağımsız denetime tabi olan şirketler münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulayacaklardır. Bakanlar Kurulu Kararında belirlenen kriterlere göre 2500 civarında şirketin bağımsız denetime tabi olacağı, bağlı ortaklıklar ve iştirakler de dikkate alındığında bu sayının bir miktar daha artabileceği değerlendirilmektedir. Anılan düzenlemelerden sonra yukarıda sayılan kriterlere uymayan anonim şirketlerin tamamı denetim kapsamı dışında kalmış, bu da Eski Türk Ticaret Kanunu’nun da gerisine düşülmesi sonucunu doğurmuştu. Hatta çok sayıda anonim şirket genel kurullarında, Eski Ticaret Kanunu’nda yapılan düzenlemelere paralel olarak genel usuller dairesinde denetçi seçme zorunluluğunun devam edip etmediği konusunda duraksamalar yaşanmıştı. 11 Nisan 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6455 sayılı Kanun’la Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklikle bağımsız denetim kapsamı dışında kalan anonim şirketler ile 4572 sayılı Kanun kapsamındaki kooperatifler ve bunların bağımsız denetime tabi olmayan üst kuruluşları da denetim yaptırma zorunluluğu kapsamına alınmışlardır. Bu kapsamda yapılacak denetime ilişkin usul ve esaslar ile denetim yapacak denetçilerin nitelikleri, uyacakları etik ilkeler, görev ve yetkileri, seçilmeleri, görevden alınmaları veya ayrılmaları; denetimin ve denetim raporlarının içeriği ve raporun genel kurula sunulmasına ilişkin hususlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenecektir. Denetime tabi olduğu halde söz konusu denetimi yaptırmayanların finansal tabloları ve yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş hükmünde sayılacaktır. Yukarıda bahsedilen yasal değişiklik sonucunda anonim şirketler ile kooperatiflerin denetim hususunda Bakanlar Kurulu’nca çıkarılacak yönetmeliği takip etmelerinde büyük önem vardır.
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
18°
parçalı bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 31 Ekim 2020
İmsak 05:37
Güneş 07:02
Öğle 12:29
İkindi 15:18
Akşam 17:46
Yatsı 19:05

Gelişmelerden Haberdar Olun

@