09.06.2017, 00:20 296

BAZI KAMU ALACAKLARINA YENİDEN YAPILANDIRMA İMKANI GETİRİLDİ ( I )

Erdal SÖNMEZ

Erdal SÖNMEZ

7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Dair Kanun 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu Yasa ile ana hatları ile aşağıdaki düzenlemeler yapıldı:

1) Kesinleşmiş olup 27 Mayıs 2017 itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan bazı borçların yapılandırılarak ödenmesi olanağı getirildi.

2) 6183 sayılı Kanuna “Vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili” başlıklı 48/A maddesi eklendi.

3) Bakanlar Kuruluna, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın alacaklarını tecil hükümleri çerçevesinde tecil faizi uygulamak suretiyle taksitle tahsil edebilme yetkisi verildi.

4) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, görev alanı kapsamındaki tebliğleri, tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda da yapabilecek.

YENİDEN YAPILANDIRILAN BORÇLARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Genel Başvuru ve Ödeme Süreleri:

Yasa ile ilgili başvuru ve ödeme sürelerinin genel tarihleri aşağıdaki gibi belirlendi:

- Yeniden yapılandırmaya konu olacak alacakların vadesinin son tarihi: 31 Mart 2017

- Borçların yeniden yapılandırılması için başvuru süresi: 30 Haziran 2017

- Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil dairelerine ödenecek borçların ilk taksitini ödeme süresi: 31 Temmuz 2017

- Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitinin ödeme süresi: 31 Ağustos 2017

- Mücbir sebep hali ilan edilmiş ve mücbir sebep süresi iki yılı aşmış yerlerde, mücbir sebep hali devam eden mükelleflerin mücbir sebep halinin sona erme tarihi: 31 Mayıs 2017

Yapılandırmaya konu alacakların ait olduğu idareler Kanun'da; Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Belediyeler, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel İdareleri, Belediyeler olarak belirlendi.

Yapılandırmaya Konu Alacaklar:

•Vergi Usul Kanunu Kapsamına Giren;

(a) 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamları (gelir ve kurumlar vergisine mahsuben 2017 yılında ödenmesi gereken geçici vergi ile 2017 yılında ödenmesi gereken gelir vergisi ikinci taksitleri hariç),

(b) 2017 yılına ilişkin olarak 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamları (2017 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç),

(c) 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

•Askerlik Kanunu, Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Milletvekili Seçimi Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, Karayolu Taşıma Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun gereğince verilen idari para cezaları

•31/3/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında; gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri ile gecikme zammı alacakları,

•Sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,

•İl özel idarelerinin, 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde 27.05.2017 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme alacakları (idari para cezaları ve 3213 sayılı Kanuna istinaden alınan özel idare payı hariç),

•Belediye alacakları,

•Ayrıca aşağıdaki idarelere ait alacaklar:

a) Orman Genel Müdürlüğünce kullandırılan kredilerden ödeme süresi geldiği halde 27.05.2017 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan kredi alacakları

b) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, tarımsal amaçlı kooperatiflere veya bu kooperatiflerin ortaklarına 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kullandırılan ve 27.05.2017 tarihi itibarıyla muaccel hâle gelen krediler ile müteakiben yeniden yapılandırılan kredi alacaklarının bakiye asılları,

c) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinden organize sanayi bölgelerine ve küçük sanayi sitesi yapı kooperatiflerine kullandırılan kredilerden, 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce ödeme süresi geldiği hâlde ödenmeyen kredi borçları ile kanuni takipte olan kredi borçları,

d) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu kapsamına giren bandrol ücretleri, elektrik enerjisi payları, gecikme faizleri ve idari para cezaları

e) Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu hükümlerine göre esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna olan katılma payı, esnaf ve sanatkarların meslek eğitimini geliştirme ve destekleme fonu borç asılları,

f) Avukatlık Kanunu hükümlerine göre avukatların ve stajyer avukatların baro kesenekleri ile staj kredisi borçlarının asılları,

g) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları asılları ile Sigortacılık Kanunun uyarınca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine ödenmesi gereken sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri levha aidat borç asılları,

h) 31/3/2017 tarihi (bu tarih dahil) itibarıyla ödenmesi gerektiği halde 27.05.2017 tarihine kadar ödenmemiş olan; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine olan birlik payı borçlarının asılları.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
18°
parçalı bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 21 Eylül 2020
İmsak 04:55
Güneş 06:20
Öğle 12:38
İkindi 16:04
Akşam 18:47
Yatsı 20:06

Gelişmelerden Haberdar Olun

@