11.05.2018, 00:31 354

BAKANLAR KURULU KARARI İLE VERGİ ORANLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

Erdal SÖNMEZ

Erdal SÖNMEZ

05.05.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 30.04.2018 tarih ve 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile muhtelif vergi kanunlarında yer alan bazı oranlarda önemli değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler ana hatları ile aşağıda özet olarak açıklanmaya çalışılmıştır:

1. İşverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti olarak yapılan ödemelerin, her bir çocuk için aylık, asgari ücretin aylık brüt tutarının %15’ini aşmamak üzere gelir vergisinden istisna tutulmasına ilişkin %15 sınırı %50’ye yükseltildi.

2019 yılı sonuna kadar KDV ödenmeksizin iktisap edilebilecek makine ve teçhizat ile amortismanları, faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilecek makine ve teçhizatlar bir liste halinde ilan edildi.

7103 sayılı Kanunun 16. maddesi ile Vergi Usul Kanununa eklenen geçici 30. madde hükmü uyarınca; 01.05.2018 tarihinden geçerli olmak üzere 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde veya 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında faaliyette bulunan mükelleflerce münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere, 2019 takvim yılı sonuna kadar iktisap edilen yeni makina ve teçhizat ile aynı tarihe kadar yatırım teşvik belgesi kapsamında iktisap edilen yeni makine ve teçhizat için uygulanacak amortisman oran ve süreleri, Maliye Bakanlığınca bu Kanunun 315. maddesine göre tespit ve ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilmektedir.

Yine 7103 sayılı Kanunun 31. maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen geçici 39. madde hükmü uyarınca; 01.05.2018 tarihinden geçerli olmak üzere 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri 31/12/2019 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesna kılınmıştır.

Bu kapsamda yapılan teslimler nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilecek; indirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler ise istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilecektir.

30.04.2018 tarih ve 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yukarıdaki hükümler çerçevesinde amortisman uygulamasında faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilecek makine ve teçhizatlar ile katma değer vergisi istisnası kapsamında teslim edilecek yeni makine ve teçhizat listesi bahsolunan Bakanlar Kurulu Kararına ekli liste ile ilan edilmiştir. Bu listede yer alan makina ve teçhizatın kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları kapsam dışında bulunmaktadır.

3. 31.10.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere, 492 sayılı Harçlar Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin "I-Tapu İşlemleri" başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden "binde 20" nispetinde alınan tapu harcı, konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) "binde 15" olarak yeniden belirlenmiştir.

4. Teslimi %18 oranında KDV’ye tabi olan konutların 31/10/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde uygulanacak KDV oranı %8’e düşürülmüştür.

5. Bakanlar Kurulu Kararı ile Avrupa Birliği’ne üyelik müzakereleri sürecinde yüksek alkollü içecekler üzerindeki özel tüketim vergisinin eşitlenmesi taahhüdüne uygun olarak rakı, cin, votkanın asgari maktu vergi oranı artırıldı. 2 litreyi geçmeyen kaplarda uygulanmak üzere rakının asgari maktu vergi tutarı 171,2 lira yerine 184,3 lira oldu. Votka ve cinde ise 175,6 lira olan tutar 184,4 liraya yükseltildi. 2009 yılında Avrupa Birliği’ne, yüksek alkollü içeceklerin özel tüketim vergisi tutarlarının 2018 yılı itibarıyla eşitlenmesi taahhüt edilmişti.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
16°
parçalı az bulutlu
banner303
Namaz Vakti 21 Eylül 2020
İmsak 04:54
Güneş 06:19
Öğle 12:39
İkindi 16:05
Akşam 18:48
Yatsı 20:08

Gelişmelerden Haberdar Olun

@