24.02.2014, 18:52 1433

APARTMAN YÖNETİMLERİNİN VERGİ SORUNLARI

Fikret TEPENÇELİK

Fikret TEPENÇELİK

Artık apartmanlar günümüzün vazgeçilmez mekanları haline gelmiştir. Birden çok ailenin yaşadığı bu mekanların idaresi ise 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre kat maliklerince kendi aralarında veya dışarıdan seçilecek yönetim kurulu tarafından yapılır. Kat malikleri adına, apartman ihtiyaçlarını karşılamak üzere yöneticiler ticari ve iktisadi bazı faaliyetler gösteririler. Bugünkü yazımda bu faaliyetler sırasında ortaya çıkan bazı vergisel sorunlardan bahsetmek istiyorum.
Defterler: Apartman yönetimi kat mülkiyeti kanununun 32, 36 ve 41 maddeleri gereği, karar defteri, denetim defteri tutmak durumundadırlar. Gelir ve giderleri için ise işletme defteri tutabilirler. Bu defterler noter tasdikli kullanılmalı ve mutlaka takip eden yılın ocak ayında kapanış tasdik işlemleri noter tarafından yaptırılmalıdır.
Gelir Vergisi 94. Madde ( kesintilerle ilgili ) Vergi Açısından: Temizlik, bahçe bakım gibi işler karşılığında verilen ödemeler ücret olarak değerlendirilecek, ancak sitede işyeri bulunmaması kaydıyla ödenen ücret Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 6 ncı bendine göre gelir vergisinden istisna olduğundan tevkifat yapılmayacaktır.
Diğer yandan ücret kapsamına girmeyen türden, badana, küçük tamir ve tadilat işlerinin esnaf muaflığından yararlananlarca (bir işyerine sahip olmaksızın gezici olarak iş yapanlar) yapılması halinde, söz konusu ödemelerin noter tasdikli gider pusulası düzenlenerek belgelendirilmesi ve üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94-13/d maddesi uyarınca %10 oranında gelir vergisi tevkifat hesaplanması gerekmektedir.
Kurumlar Vergisi Açısından: 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, kurum kazancını şöyle tanımlamıştır; Sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu müesseseleri, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler ile iş ortaklarının kazancıdır. Dolayısıyla apartman yöneticiliği bu kapsama girmediğinden kurumlar vergisine dahil değildirler.
Apartman Yönetici ve Denetçisine Ödenen Ücretler: Kat mülkiyeti kanunun 40. maddesinde göre yöneticiler, kat maliklerinin vereceği ortak karar gereğince ya kimi apartman giderlerine katılmamak yada ücret almak yolu ile bazı menfaatler elde edebilirler. Bu kapsamda yönetici veya denetçiler ister kimi giderlere katılmamak gibi ayni şekilde, isterse ücret almak yolu ile nakit şeklinde elde ettikleri menfaatlerden vergi kesintisi yapılmayacaktır. Ancak bu gelirleri elde eden yönetici veya denetçiler kendi kişilikleri adına Gelir Vergisi kanunun 85 ve 86. maddeleri çerçevesinde gelirlerini kendileri beyan edeceklerdir.
Kapıcı veya Bahçıvan Ücretleri ; Gelir Vergisi Kanunun 23/6 maddesine göre “hizmetçilik, kapıcılık, bahçıvanlık, dadılık hizmetleri için ödenen ücretler gelir vergisinden istisna tutulmuştur”. Buna göre kapıcı ve bahçıvan ücretlerinden vergi kesintisi yapılmayacak, sadece damga ve sigorta kesintisi yapılmak suretiyle ücret ödemesi gerçekleştirilecektir.
Bina Dış Cephelerine Alınan Reklam Gelirleri: Binanın apartman yönetimine değil, kat maliklerine ait olduğu düşünülür ise apartman yöneticiliği adına alınan reklam gelirlerinin yöneticilik adına vergilendirilmeyeceği ortaya çıkar. Dolayısıyla bu gelirden dolayı kat malikleri vergiye tabi tutulacaktır. Ayrıca reklamı veren kişi veya kuruluş tarafından reklam bedeli üzerinden % 20 gelir vergisi tevkifatının da yapılması gerekecektir.
Apartman yöneticilerinin, yukarıdaki işlemlere dikkat ederek, şahsi sorumluluk altına girmemeleri kat mülkiyeti kanunun 33.maddesi hükmü gereği cezalı bir durumla karşılaşmamaları için kendi yararlarına olacaktır.
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı bulutlu
banner303

Gelişmelerden Haberdar Olun

@