13.04.2018, 00:15 305

7104 SAYILI KANUNLA VERGİ KANUNLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI-1

Erdal SÖNMEZ

Erdal SÖNMEZ

6 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7104 sayılı Kanunla muhtelif vergi kanunları ve kanun hükmünde kararnamelerde önemli değişiklikler yapıldı.

Yapılan düzenlemeler ana hatları ile aşağıda açıklanmaya çalışılmıştır:

1. Arsa karşılığı inşaat işlerinde KDV mükellefiyeti bulunmayan arsa sahiplerine müteahhitlerce yapılan konut ve iş yeri teslimleri Maliye Bakanlığı'nın düzenlemeleri uyarınca KDV'ye tabi idi. Ancak bu konudaki yargı kararları anılan nitelikteki teslimlerin KDV'ye tabi olmadığı yönünde idi. KDV Kanunu'nda yapılan değişiklik ile arsa karşılığı inşaat işlerinde müteahhit tarafından arsa payına karşılık arsa sahibine yapılacak konut veya işyeri teslimleri KDV'ye tabi kılındı. Söz konusu düzenleme 6.4.2018 tarihinden sonra yapılan teslimlere uygulanacak.

KDV'nin hesabında verginin matrahı, arsa sahibe teslim edilecek konut veya işyerlerinin maliyetine toptan satışlar için % 5, perakende satışlar için % 10 ilave edilmek suretiyle belirlenecek. Burada arsa sahibine yapılacak olan tek bir konut veya iş yeri teslimini perakende teslim, birden fazla konut veya iş yeri teslimini ise toptan teslim olarak yorumlamak doğru olacaktır kanaatindeyiz.

2. KDV Kanunu'nun 13. maddesi ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinde yapılan değişiklikle free shop veya duty free olarak bilinen gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına yapılan teslimlerin ihracat teslimi sayılmasına yönelik düzenleme yapıldı. Böylelikle bahsolunan mağazalara ülke içinden yapılacak mal satışları KDV ve ÖTV'den istisna edildi. Bu değişiklik gümrüksüz satış mağazalarının ülke içi alımları nedeniyle KDV ve ÖTV'den kaynaklı maliyetlerini düşüreceği gibi ülke içinden bu mağazalara vergisiz satış yapacak firmalara da yüklendikleri KDV ve ÖTV'yi iade alma olanağı sağlıyor. Anılan düzenleme 1.6.2018 tarihinde yürürlüğe girecek.

3. KDV Kanunu'nun 13. maddesinde yapılan değişiklikle 1.6.2018 tarihinde yürürlüğe girmek üzere genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanmak üzere yapılan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi ibadethaneler, Diyanet İşleri Başkanlığı denetimine tabi yaygın din eğitimi verilen tesisler, Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılacak teslim ve hizmetler katma değer vergisinden istisna edildi.

4. 1.6.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türkiye’de yerleşik olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere verilen sağlık hizmetleri katma değer vergisi istisnası kapsamına alındı.

5. 1.6.2018 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri KDV'den istisna edildi.

6. Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17. maddesinde yapılan düzenleme ile 1.6.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere adi ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi işlemleri KDV’den istisna edildi.

7. 1.6.2018 tarihinden geçerli olmak üzere konfeksiyon kırpıntılarının teslimi KDV istisnası kapsamına alındı.

8. İndirimli orana tabi teslim ve hizmetler nedeniyle teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminden sonra ortaya çıkan giderler veya yapılan iskontolar dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi de iade hesabına dahil edilebilecek.

9. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere katma değer vergisinde indirim hakkı, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı sonuna kadar kullanılabilecek.

10. 1.1.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Vergi Usul Kanunu'nun 322. maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen katma değer vergisi alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde indirim konusu yapılabilecek.

11. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Vergi Usul Kanunu'nun 323. maddesine göre şüpheli alacak karşılığı ayrılmak suretiyle gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınan katma değer vergisi, gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gelir olarak dikkate alınması koşuluyla indirim konusu yapılabilecek.

12. Maliye Bakanlığınca belirlenen faydalı ömürlerini tamamladıktan sonra zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi ile faydalı ömrünü tamamlamadan zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen katma değer vergisinin kullanılan süreye isabet eden kısmı indirilebilecek.

13. Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 30. maddesinde yapılan değişiklik ile transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlara ilişkin ithalde veya sorumlu sıfatıyla ödenen katma değer vergisinin yanı sıra Türkiye'deki işlemler nedeniyle satıcıya ödenen ve satıcı tarafından da ilgili vergilendirme döneminde beyan edilerek ödenen katma değer vergisinin alıcı tarafından indirilebilmesine imkan sağlandı.

(SÜRECEK)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
16°
parçalı az bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 21 Eylül 2020
İmsak 04:54
Güneş 06:19
Öğle 12:39
İkindi 16:05
Akşam 18:48
Yatsı 20:08

Gelişmelerden Haberdar Olun

@