25.01.2019, 00:30 3046

18 OCAK 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN 7161 SAYILI KANUNLA VERGİ KANUNLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

Erdal SÖNMEZ

Erdal SÖNMEZ

18 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete yayımlanan 7161 sayılı Kanunla vergi kanunlarında önemli değişiklikler yapıldı.

Yapılan değişiklikler ana hatları ile aşağıda açıklanmaya çalışılmıştır:

1. Kur farklarının KDV matrahına dahil olduğu yönünde yasal düzenleme yapıldı:

KDV Kanununun 24. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine “fiyat farkı” ibaresinden sonra gelmek üzere “kur farkı” ibaresi eklendi. Böylelikle yıllardır Maliye İdaresi ile mükellefler arasında ihtilaf konusu olan, mal teslimi ve hizmet ifasına ilişkin yabancı para cinsinden yapılan ödemelerde ortaya çıkan kur farklarının KDV'ye tabi olacağı hususu yasaya hüküm konulmak suretiyle nihai bir şekilde çözülmüş oldu.

Uygulamada geçici vergi dönemi sonları ile yıl sonlarında yapılacak kur değerlemesi sonucu ortaya çıkan kur farkları KDV'ye tabi tutulmayacak. Döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenen işlemlerde, vergiyi doğuran olay ile ödeme/tahsilat tarihi arasında doğan kur farkları üzerinden esas işlemin tabi olduğu oranda KDV hesaplanacak ve faturaya bağlanacak.

2. Katma Değer Vergisi Kanununun 13. maddesine eklenen hükümle 01.02.2019 tarihinden geçerli olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimi KDV'den istisna edildi.

3. 01.02.2019 tarihinden geçerli olmak üzere KDV Kanununun 13. maddesine eklenen hükümle organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin yenilenebilir ve diğer enerji tesisleri inşasına ilişkin olmak üzere, bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları KDV’den müstesna tutuldu.

4. 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 29. maddesine eklenen hükümle varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesna istisna edildi.

5. Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesine eklenen hükümle 01.02.2019 tarihinden geçerli olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları hariç Türk Hava Kurumu veya kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan müesseselerde uçuş maksadıyla görevlendirilen, hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren yetkili sivil havacılık otoritesince sertifikalandırılmış kabin memurlarına ödenen aylık ücretin gerçek safi değerinin %70’i gelir vergisinden istisna edildi.

6. Gelir Vergisi Kanununun geçici 76. maddesinde yapılan değişiklik ile 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların gelir ve kurumlar vergisinden müstesna tutulmasına yönelik düzenleme 31.12.2023 tarihine kadar uzatıldı.

7. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 9. maddesinde yapılan değişiklik ile 2019 yılında imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı artırımlı uygulanacak.

8. Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 35. maddesinde yer alan 31.12.2018 ibaresi 31.12.2020 olarak değiştirildi. Böylelikle 2011/2266 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile uygulama usul ve esasları belirlenen ve sınırları ve koordinatları gösterilen alanda yapılacak iyileştirme, yenileme ve dönüşüm projeleri kapsamında, trampa yolu ile kamulaştırılan taşınmazların Hazineye devir ve teslimi işlemlerinin katma değer vergisi, damga vergisi ve tapu harcından müstesna tutulmasına yönelik düzenlemenin uygulama süresi 31.12.2020 tarihine kadar uzatıldı. Bu taşınmazların 31.12.2020 tarihine kadar Hazineye devrinden dolayı Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazanç oluşmuş sayılmayacak.

9. Katma Değer Vergisi Kanunu'nun geçici 37. maddesinde yapılan değişiklik ile imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin altı aylık ve yıllık dönemi izleyen bir yıl içerisinde belge sahibi mükelleflere iade olunmasına yönelik düzenlemenin süresi 2019 yılı sonuna uzatıldı.

Söz konusu değişiklik neticesinde;

a) Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2018 ve 2019 yıllarında yüklenilen ve 2018 ve 2019 yıllarının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde,

b) 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2018 ve 2019 yıllarında yüklenilen ve 2018 ve 2019 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi izleyen yıl içerisinde talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade olunacak.

10. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listede yapılan değişiklik ile şalgam suyu ile Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütleri 18.01.2019 tarihinden itibaren özel tüketim vergisinden istisna edildi. 18.01.2019 tarihinden önce ithal veya teslim edilen şalgam suları ile Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütü sayılan içeceklerle ilgili olarak özel tüketim vergisi ve bu vergiye isabet eden katma değer vergisi bakımından vergi tarhiyatı yapılmayacak; vergi cezası kesilmeyecek; daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan ve kesilmiş cezalardan varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilecek ve tahakkuk eden tutarlar terkin edilecek.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner443
banner255
banner133
parçalı bulutlu
banner303
Namaz Vakti 28 Ocak 2021
İmsak 06:19
Güneş 07:47
Öğle 12:58
İkindi 15:35
Akşam 18:00
Yatsı 19:22

Gelişmelerden Haberdar Olun

@