01.07.2017, 00:16 876

1-20 TEMMUZ 2017 TARİHLERİ ARASI MALİ TATİL

Erdal SÖNMEZ

Erdal SÖNMEZ

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun'un 1. maddesine göre, her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) mali tatil uygulanmaktadır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde ise mali tatil, Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlamaktadır.

Bu düzenlemeye göre 2017 yılında mali tatil, 1-20 Temmuz 2017 günleri arasında uygulanacak.

2017 yılı için;

a) Beyan süresi 1-20 Temmuz 2017 tarihleri arasında olan vergilere ilişkin beyannamelerin verilme süresi 27 Temmuz 2017 Perşembe; bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 28 Temmuz 2017 Cuma günü,

b) Beyan süresinin son günü 20 Temmuz 2017 gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günü mesai saati bitimine kadar olan vergilere ilişkin beyannamelerin verilme süresi 25 Temmuz 2017 Salı; bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 26 Temmuz 2017 Çarşamba günü sona erecek. Bu kapsamda olan beyannameler ise aşağıda belirtilmiştir:

- Haziran 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı,

- Nisan-Mayıs-Haziran 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı,

- Katma Değer Vergisi Beyannamesi (Sorumlu Sıfatı ile Beyan),

- Haziran 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı,

- Nisan-Mayıs-Haziran 2017 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin),

- Nisan-Mayıs-Haziran 2017 Dönemine Ait GVK 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı,

- Haziran 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı.

Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarda mali tatil hükümleri uygulanmıyor.

Aşağıda belirtilen süreler ise mali tatil süresince işlemiyor:

a) Muhasebe kayıt süreleri: Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri,

b) Bildirim süreleri,

c) Dava açma süreleri: Vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri.

Yukarıda belirtilen süreler mali tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlıyor.

kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere, mali tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemiyor; mükellefin işyerinde incelemeye başlanılamıyor.

Tatil süresince vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilemiyor. Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, mali tatilin son gününden itibaren işlemeye başlıyor.

Öte yandan 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 61. maddesinde; “Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuz bir ağustosa kadar çalışmaya ara verirler” hükmüne yer verilmiştir. Yine aynı Kanunun 8/3’üncü maddesinde “Bu kanunda yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır” hükmü mevcuttur. Anılan hükümler uyarınca vergiyle ilgili bir işlemden kaynaklı davanın açılmasının son günü mali tatile ve/veya adli tatile denk geliyor ise dava açma süresinin son günü 7 Eylül mesai saati bitimine kadar uzamaktadır. 2017 yılında bu süre 7 Eylül 2017 Perşembe günü sona ermektedir.

Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da; mali tatil nedeniyle uzayan sürenin dava açma süresi olmasıdır. Kanunda, mali tatil nedeniyle vergi yargısına ait temyiz yahut istinaf sürelerinin de uzayacağı yönünde bir hükme yer verilmemiştir. Bu nedenle mali tatil temyiz ve istinaf sürelerini uzatmamaktadır.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
16°
parçalı az bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 21 Eylül 2020
İmsak 04:54
Güneş 06:19
Öğle 12:39
İkindi 16:05
Akşam 18:48
Yatsı 20:08

Gelişmelerden Haberdar Olun

@